Cotidianul Transilvan

Proiect POCU – “Antreprenoriatul – şansa ta!”- 273 Planuri de Afaceri, declarate eligibile

Proiectul “Antreprenoriatul-şansa ta!” îşi propune să răspundă cerinţelor crescute de competitivitate ale mediului economic aflat în continuă schimbare, prin facilitarea şi încurajarea creeării de noi întreprinderi care să pătrundă în sectoare inovatoare şi emergente ale economiei.

Astfel, fiecare participant la cursul de competenţe antreprenoriale a depus un plan de

afacere care a cuprins cel puţin următoarele elemente: date generale despre solicitant şi activitatea pentru care se solicită finanţarea; descrierea afacerii şi a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, localizare, activităţi, rezultate, indicatori); analiza SWOT a afacerii; managementul afacerii şi resursele umane implicate; descrierea proiectului, descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii; valoarea investiţiei, cheltuielile pentru care se solicită finanţarea; descrierea planului de finanţare; contribuţia proiectului la temele orizontale şi secundare ale POCU 2014-2020 (dezvoltarea durabilă, egalităţii de şanse, sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2, inovare socială, TIC, cercetare/dezvoltarea tehnologiei şi sau inovării); analiza pieţei de desfacere şi a concurenţei; strategia de marketing; riscurile; proiecţiile financiare şi indicatorii economici; justificarea necesităţii finanţării nerambursabile.    Planurile de afaceri au fost studiate de o comisie de evaluare, compusă din experţi informaţii pentru afaceri, repartizarea planurilor în vederea evaluării făcându-se în mod aleator.

          Într-o primă etapă planurile de afaceri au fost evaluate din punct de vedere al conformităţii administrative şi al eligibilităţii, iar în a doua fază pe baza unei grile tehnico-financiare, fiecărui plan de afaceri i s-a acordat un punctaj de la 1-100. Planurile de afaceri care au promovat egalitatea de şanse şi gen, care au propus măsuri/activităţi/investiţii care contribuie la dezvoltarea durabilă, sprijină tranziţia către o economie cu emisii scăzute de CO2, inovarea socială, consolidarea cercetării, dezvoltarea tehnologică sau inovarea, şi utilizarea unor soluţii TIC în procesul de producţie/furnizare de bunuri, prestare servicii sau execuţie lucrări, au fost punctate suplimentar.

Din totalul planurilor depuse, 312 au fost evaluate din punct de vedere administrativ, 39 din acestea (12,5%) fiind declarate neeligibile iar restul de 273 (87.5%) trecând în cea de-a doua etapă.

 Numărul mare de planuri de afaceri declarate ELIGIBILE demonstrează încă o dată interesul crescut al beneficiarilor pentru iniţierea unei afaceri, o parte din aceştia punându-şi în practică ideile antreprenoriale.

fb-share-icon0

Leave a Reply