Cotidianul Transilvan

Firmele europene, la un pas de a intra pe piață – Proiect POCU – “Antreprenoriatul – şansa ta!”- ID 105931 – Comuna Floreşti

Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului “Antreprenoriatul- şansa ta! a ajuns în etapa de selectare a planurilor de afaceri care vor beneficia de acordarea ajutorului de minimis pentru înfiinţarea de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban.

Pentru realizarea acesteia s-a înfiinţat un comitet de evaluare, aprobare şi selecţie a planurilor de afaceri depuse de beneficiarii proiectului “ Antreprenoriatul- şansa ta!”.

                        S-a procedat la evaluarea, aprobarea şi selectarea planurilor de afaceri respectându-se metodologia aprobată de MFE în cadrul cererii de finanţare, principiile şi criteriile transparente şi nediscriminatorii necesare mecanismului de evaluare şi selecţie a acestora.

            Selecţia planurilor de afaceri s-a făcut pe baza unui clasament final întocmit în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, ținând cont și de următoarele criterii stipulate în proiectul aprobat:

– minim 4 planuri de afaceri  implementate în fiecare județ din regiunea NV;

  -cel puțin 10% planuri de afaceri propun măsuri/activități/investiții ce contribuie concret la dezvoltarea  durabilă;

 – cel puțin 10% planuri de afaceri propun măsuri/activități/investiții ce contribuie concret la tranziția către o economie cu emisii scăzute de CO2;

– cel puțin 10% planuri de afaceri propun măsuri/activități/investiții ce promovează concret inovarea socială;

 – cel puțin 25% planuri de afaceri propun măsuri/activități/investiții ce utilizează soluții TIC în procesul de producție/furnizare de bunuri, prestare servicii sau execuție lucrări;

– cel puțin 10% planuri de afaceri propun măsuri ce promovează concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării.

            La punctaje egale a contat, în ordinea descrescătoare a importanței: numărul de locuri de muncă nou create, valoarea procentului aferent aportului propriu, respectiv, valoarea subvenției solicitate.

        Deoarece valoarea subvențiilor solicitate pentru primele 65 planuri de afaceri selectate a fost mai mică decât bugetul total alocat pentru acordarea subvențiilor, în ordinea clasamentului final a fost finanțat următorul  plan de afaceri până la cheltuirea integrală a bugetului alocat pentru acestea.

            Beneficiarii a căror planuri de afaceri au fost selectate se află momentan în etapa de efectuare a stagiilor de practică.

fb-share-icon0

Leave a Reply