Cotidianul Transilvan

Anunț concurs pentru posturi contractuale

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOREȘTI cu sediul în: localitatea Florești, Strada Profesor Ioan Rusu, Numărul 9, județ Cluj organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – 2 posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii generale/medii

-vechime : nu este cazul

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:  data de 06.05.2019, ora 9,00, la sediul instituției

Proba practică: data de 06.05.2019, ora12,00, la sediul instituției

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 23.04.2019, la sediul instituției.

Date contact: telefon 0264558790.

 

DIRECTOR,

Prof.   POP MANUELA

fb-share-icon0

Leave a Reply