Cotidianul Transilvan

Anunț de participare OFFICE ASSISTANT SRL

Societatea: OFFICE ASSISTANT SRL (denumire START-UP)

CUI: 40486822 NR.ORC: J30/139/23.01.2019; Capital social: 200 lei

Sediu social: LOC. SATU-MARE, STR.M.VITEAZU NR.20 BIROUL 4, JUD. SATU-MARE

_________________________________________________________________________

Numar înregistrare / data: 9 / 25.04.2019

 

ANUNT DE PARTICIPARE

Societatea OFFICE ASSISTANT SRL (denumire START-UP), societate beneficiara a ajutorului de minimis (asistenta financiara nerambursabila) în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105931 „Antreprenoriatul – sansa ta!”,

anunţă procedura competitiva de achiziţie in vederea atribuirii contractului de furnizare PORTAL MULTIDOC (obiectul)

 

 1. Denumirea achizitorului: OFFICE ASSISTANT SRL (denumire START-UP), CUI 40486822;

 

 1. Adresa sediu social: LOC. SATU-MARE, STR.M.VITEAZU NR.20 BIROUL 4, JUD. SATU-MARE

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: procedura competitivă conform Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;

 

 1. Obiectul contractului si locul de implementare a contractului:
 2. Obiectul contractului de furnizare: PORTAL MULTIDOC (4 MODULE) conform Specificatiilor tehnice;
 3. Locul de implementare: LOC. SATU-MARE, STR.M.VITEAZU NR.20 BIROUL 4, JUD. SATU-MARE

 

 1. Valoarea estimata a achizitiei: 149.865,54 LEI FARA TVA, respectiv 178.340,00 LEI CU TVA.

 

 1. Sursa de finantare: asistenta financiara nerambursabila, în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105931 „Antreprenoriatul – sansa ta!”,

 

 1. Tipul contractului: contract de furnizare PORTAL MULTIDOC (4 MODULE).

 

 1. Modalitatea de atribuire a contractului de furnizare:

În vederea respectarii principiilor economicitatii, eficientei şi eficacitatii, OFFICE ASSISTANT SRL  (denumire START-UP) va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului societatii.  De asemenea, în nota justificativa de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motiveaza alegerea, raportat la cerintele solicitate. Avantajele tehnice şi financiare care motiveaza alegerea se raporteaza exclusiv la informatiile prezentate în oferta/raspunsurile la clarificarile solicitate.

 

 1. Data si ora limita pentru depunerea / transmiterea ofertelor este 09.05.2019, ora 16.00. Depunerea ofertelor se va face la adresa: OFFICE ASSISTANT SRL (denumire START-UP) sediu social: LOC. SATU-MARE, STR.M.VITEAZU NR.20 BIROUL 4, JUD. SATU-MARE, sau pe adresa de e-mail: office.assistantsm@gmail.com.

 

 1. Oferta va fi redactata in limba romana;

 

 1. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice (atasate);

 

 1. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: pretul se va exprima in lei sau euro fara TVA si lei sau euro, cu TVA;

 

 1. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor este: cursul lei/euro, valabil la data inregistrarii ofertei de pret de catre beneficiarul START-UP, afisat pe site-ul BNR;

 

Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie pe e-mail: office.assistantsm@gmail.com.

 

Data: 25.04.2019

 

fb-share-icon0

Leave a Reply