Cotidianul Transilvan

Recrutări pentru rezerviști voluntari

Ministerul Apărării Naţionale continuă în anul 2019 recrutarea şi selecţia cetăţenilor în vederea îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar.

Cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciului militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României au aceasta posibilitate începând cu 01 august 2019 odată cu declanşarea activităţilor specifice procesulu de recrutare şi selecţie a acestora.

Rezerviştii voluntari reprezintă personalul selecţionat pe baza de voluntariat, care consimnt pe bază de contract individual cu durata determinată să încadreze funcţii în statele de organizare ale unităţilor militare. Statutul de rezervist voluntar oferă posibilitatea de a face parte din Forţele Armate Române fără a renunţa la cariera şi statutul deja dobândite în viaţa civilă.

Procesul de recrutare şi selecţie a rezerviștilor voluntari se desfăşoară în baza Legii nr. 270 din 10 noiembrie 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediile centrelor militare zonale, judeţene sau de sector pe a căror rază îşi au domiciliul, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente:

  • actul de identitate, în original şi în copie;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
  • acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în original şi în copie;
  • permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
  • livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La prezentarea la sediile centrelor militare, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele procesulului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială (dacă este cazul).

De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

La nivelul județului Cluj, sunt disponibile un număr de 64 posturi pentru soldaţi/gradaţi profesionisti rezervişti voluntari, 4 posturi de subofițeri rezervişti voluntari şi 2 posturi pentru maistri militari rezervişti voluntari.

Pentru alte detalii suplimentare, recomandăm prezentarea la sediul Centrului Militar Zonal Cluj  de pe Calea Dorobanților nr. 8-10 sau să sunaţi la numărul de telefon 0264-433067.

fb-share-icon0

Leave a Reply