Cotidianul Transilvan

Proiectul POCU – “Antreprenoriatul – şansa ta!”- ID 105931 – Comuna Floreşti – își arată roadele pe piața liber concurențială

La Florești continuă Proiectul European POCU – “Antreprenoriatul – şansa ta!”- ID 105931 – Comuna Floreşti, care are ca obiectiv înfiinţarea de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban. Proiectul se desfășoară în șase județe din Transilvania (Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița – Năsăud, Bihor și, bineînțeles, Cluj), având centrul de comandă la Florești.
Concret, în cadrul proiectului, după o serie de cursuri cu potențialii antreprenori, au fost selectate 66 de Planuri de Afaceri, business-urile aferente beneficiind de un ajutor de minimis în valoare de maximum 40.000 de euro. În prezent, firmele nou înființate activează deja pe piața liber concurențială, desfășurându-și activitatea comercială specific., fiind în perioada de implementare a planurilor de afaceri finanţate.
Sunt în plină derulare relațiile contractuale cu clienții, precum și punerea în aplicare a strategiilor de marketing și comunicare pentru atragerea de noi clienți și deschiderea de noi piețe. Se acordă o atenție deosebită întocmirii dosarelor de achiziţie care trebuie să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului. Acest dosar va fi prezentat reprezentanţilor UAT Floreşti cu ocazia efectuării vizitelor de monitorizare. Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile și serviciile eligibile cu excepția cheltuielilor aferente, salariilor, utilităților și chiriilor.
În toate aceste activități, noii antreprenori sunt sprijiniți de echipa de implementare a Proiectului, de experţii din cadrul proiectului care oferă sprijin şi consultanţă beneficiarilor cu privire la modul de implementare a afacerii, la modul de respectare a planului de afaceri aprobat, la întocmirea documentaţiei de achiziţie a activelor, efectuarea cheltuielilor în conformitate cu planul de afaceri aprobat. De asemenea, antreprenorii beneficiază de suportul și consultanța specialiștilor de relații publice din cadrul proiectului.
Raportarea şi monitorizarea acestui ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din 28 iunie 2007, precum şi cu legislaţia naţională si comunitară aplicabilă.

fb-share-icon0

Leave a Reply