Cotidianul Transilvan

Fondurile europene din proiectul “Antreprenoriatul – şansa ta!” / Comuna Floreşti au ajuns în piața liber concurențială

Proiectul european “Antreprenoriatul – şansa ta!”- POCU – ID 105931 – Comuna Floreşti, se derulează mai departe în șase județe din Transilvania (Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița – Năsăud, Bihor și, bineînțeles, Cluj), având centrul de comandă la Florești. Proiectul are ca obiectiv înfiinţarea de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban. Concret, în cadrul proiectului, după o serie de cursuri cu potențialii antreprenori, au fost selectate 66 de Planuri de Afaceri, business-urile aferente beneficiind de un ajutor de minimis în valoare de maximum 40.000 de euro. În prezent, firmele nou înființate activează deja pe piața liber concurențială, desfășurându-și activitatea comercială specifică, fiind în perioada de implementare a planurilor de afaceri finanţate. Astfel, sunt în plină derulare relațiile contractuale cu clienții, precum și punerea în aplicare a strategiilor de marketing și comunicare pentru atragerea de noi clienți și deschiderea de noi piețe. Se acordă o atenție deosebită întocmirii dosarelor de achiziţie care trebuie să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului. Acest dosar va fi prezentat reprezentanţilor UAT Floreşti cu ocazia efectuării vizitelor de monitorizare. Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile și serviciile eligibile cu excepția cheltuielilor aferente, salariilor, utilităților și chiriilor.
Monitorizarea ajutorului de minimis se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din 28 iunie 2007, precum şi cu legislaţia naţională si comunitară aplicabilă.
În vederea implementării tuturor acestor factori, antreprenorii firmelor nou înființate beneficiază de sprijinul și consultanța oferită de experţii din cadrul proiectului care oferă sfaturi beneficiarilor cu privire la modul de implementare a afacerii, la modul de respectare a planului de afaceri aprobat, la întocmirea documentaţiei de achiziţie a activelor, efectuarea cheltuielilor în conformitate cu planul de afaceri aprobat, crearea de locuri de muncă. De asemenea, nu trebuie uitat rolul specialiştilor de relaţii publice din cadrul proiectlui, care, în întâlnirile și discuțiile cu beneficiarii antreprenori au în vedere promovarea întreprinderilor nou înfiinţate, precum şi crearea de legături şi colaborări cu alte entităţi economice în vederea susţinerii firmelor nou înfiinţate.

 

fb-share-icon0

Leave a Reply