Cotidianul Transilvan

Concurs pentru două posturi contractuale, la Grădinița PP Florești

ANUNȚ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOREȘTI cu sediul în: localitatea Florești, Strada Profesor Ioan Rusu, Numărul 9, județ Cluj organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului: ÎNGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – 2 posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii generale/medii.
-vechime: 1 an
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: data de 22.01.2020, ora 9,00, la sediul instituției
Proba practică: data de 22.01.2020, ora 12,00, la sediul instituției
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10.01.2020, la sediul instituției.
Date contact: telefon 0264558790.

DIRECTOR,
POP MANUELA

fb-share-icon0