Cotidianul Transilvan

CEC Bank, obligată în Instanță să suspende plata ratelor Aeroportului clujean aferente creditului de 50 milioane lei

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a obținut în instanță, prin decizie nedefinitivă,suspendarea ratelor aferente creditului de 50 milioane lei contractat pentru dezvoltare anul trecut.

La finele lui martie 2020, în baza OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori și ulterior a HG 270/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței amintită anterior, Aeroportul a decis ca fiind oportun să se prevaleze de prevederile actului normativ și să solicite CEC BANK suspendarea ratelor până la finele acestui an, cu menținerea maturității inițiale a creditului. Cec Bank însă a refuzat într-o frază de trei rânduri cererea aeroportului clujean făcând apologie apologia OPORTUNITĂȚII cererii aeroportului clujean și nicidecum analizând dacă Aeroportul îndeplinește sau nu cerințele din actul normativ. Este cel puțin curios cum de CEC Bank, o bancă cu capital de stat nu are ca interes aplicarea măsurilor și facilităților acordate de către Guvernul României inclusiv unei companii de stat cum este Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, o întreprindere publică importantă și reprezentativă pentru România, care este totodată și un obiectiv de importanță strategică pentru România…

Vezi aici detalii:
CEC Bank sugrumă Aeroportul clujean, ștergându-se în partea dorsală cu deciziile Guvernului

Aeroportul clujean s-a adresat Instanței, care astăzi s-a pronunțat asupra cererii: “Obligă pârâta, CEC Bank,să aprobe cererea de suspendare a obligațiilor de plată aferente contractului de investiții nr RQ14051144693729 încheiat la data de 21.05.2019 pentru perioada aprilie-decembrie 2020”. De asemenea, Aeroportul a obținut și plata de către CEC Bank a cheltuielilor de judecată în valoare de 19.042,5 lei. Subliniem, decizia nu este una definitiv[ ea put\nd fi atacat[ cu apel la Tribunalul Comercial Cluj.
Anterior, în ședința din 30 iunie, Aeroportul obținuse, de data aceasta prin decizie definitivă, și acordarea a facilități ficale în sensul reducerii obligației de plată a taxei judiciare de timbre de la 38.085 lei la 19.042,5 lei și eşalonarea plăţii taxei judiciare de timbru astfel reduse în 12 rate lunare a câte 1.586,87 lei fiecare, scadente la data de 15 a fiecărei luni, prima rata fiind scadenta la data de 15 iulie 2020.

 

fb-share-icon0