Cotidianul Transilvan

Toate obiectivele asumate prin proiectul Antreprenoriatul-Șansa Ta! au fost atinse

Proiectul – “Antreprenoriatul – şansa ta!”- ID 105931 este un proiect derulat de Primăria Comunei Floreşti, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Obiectivul general a fost promovarea culturii antreprenoriale la nivelul Regiunii Nord-Vest prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială, pentru un grup ţintă de 300 persoane din toate judeţele regiunii (Cluj, Bihor, SatuMare, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj) în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale şi manageriale, furnizarea de informaţii pentru întocmirea unui plan de afaceri şi demararea unei afaceri, acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru minim 65 de afaceri nou create,consiliere/consultanţă/mentorat înainte şi după deschiderea afacerii, în vederea creşterii şanselor de a-şi pune în practică ideile antreprenoriale. Astfel, la nivelul comunei Floreşti, beneficiarul contractului de finanţare şi administratorul schemei de antreprenoriat, au fost informaţi cu privire la activităţile proiectului, un număr de 370 persoane din care au fost recrutaţi pentru a participa la cursul de competenţe antreprenoriale 361 persoane- 165 bărbaţi (45,70%) şi 196 femei (54,30%). În cadrul etapei de formare antreprenorială au fost organizate 15 serii de curs, în 3 etape succesive, în regiunea de implementare, repartizate după cum urmează: 10 serii în judeţul Cluj şi câte o serie în fiecare judeţ – Maramureş, Satu-Mare, Bihor, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, facilitând accesul la finanţare pe întreg teritoriul regiunii de implementare. În sesiunea 1- judeţul Cluj- au fost înscrise 102 persoane din care au fost certificate 87 persoane şi depuse 87 planuri de faceri; în sesiunea 2 – judeţele Maramureş, Satu-Mare, Bihor, Sălaj, Bistriţa-Năsăud au fost înscrise 108 persoane din care au fost certificate 92 persoane şi depuse 96 planuri de faceri; în sesiunea 3- judeţulCluj- au fost înscrise 140 persoane din care au fost certificate 129 persoane şi depuse 129 planuri de faceri. Din totalul planurilor depuse, 312 au fost evaluate din punct de vedere administrativ, 39 din acestea(12,5%) fiind declarate neeligibile iar restul de 273 (87.5%) trecând în cea de-a doua etapă. Au fost selectate un număr de 66 Planuri de afaceri pentru a beneficia de un ajutor de minimis în valoare de maximum 40.000 de euro, pentru înfiinţarea de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban. Dintre acestea, un număr de 63 afaceri au rămas funcţionale, grupate pe diferite domenii. În cadrul celor 63 de start-up-uri nou ȋnființate au fost create 168 locuri de muncă, obiectivul asumat prin proiect fiind de 130 locuri de muncă, pentru persoane provenind din zona de implementare a proiectului. Astfel, au fost atinse toate obiectivele asumate prin proiectul “Antreprenoriatul-Sansa Ta!”, chiar depăşite, interesul mare pentru acesta asigurându-i şi implementarea cu succes. Vă așteptăm la conferința de închidere a proiectului ce va avea loc miercuri, 09 decembrie 2020, începând cu ora 14.00, la Hotel Metropolis, Strada Parcului nr. 19, Bistrița, judeţul Bistrița-Năsăud.

fb-share-icon0