Cotidianul Transilvan

IPJ Cluj, chiriaș de lux la hotel. Pandemie sau parandărăt?!

Adeseori se spune că afacerile cu statul sunt cele mai bune business-uri. Mai ales în vremuri de Pandemie când afacerea proprie, un hotel, este blocată din cauza restricțiilor, clienții fiind o raritate. Și, în acest context, ce minune ar fi ca, subit, întreaga capacitate a hotelului să fie rezervată, timp de un an, de un chiriaș care nu își permite să nu plătească la timp: Poliția Română. Da, ați citit bine. La Cluj Napoca, Poliția Română este chiriașă la un hotel privat. Azi – mâine de 12 luni mari și late. Concret, în vara anului trecut, la început de iulie 2020, IPJ Cluj anunța că activitatea Inspectoratului de poliţie Judeţean Cluj se va derula într-o nouă locație din Cluj-Napoca, strada Calea Turzii, nr. 176B, locație unde se află hotelul Gala, de trei stele, cu 30 de camere. Astfel, 99% din poliția clujeană se muta la hotel, Serviciul Resurse Umane, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic, Compartimentul de Relații Publice și Compartimentul de Relații cu Publicul urmând să funcționeze în noua locație. Translatarea se datora faptului că vechiul sediu se afla în reparații generale în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile cu titlul ”Reabilitare, creșterea eficientei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări  interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la I.P.J. si D.J.I. CLUJ”, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. – sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice”. Acest proiect are o valoare totală, cu TVA, de 78,2 milioane lei, din care 41,76 % din investiție, adică 32,6 milioane lei sunt suportați de la bugetul de stat de către IPJ Cluj, iar 45.5 milioan elei, adică 58,24% fonduri nerambursabile POR axa 3.1.B. În vara anului 2017, prin HG 438 / 2017 s-au aprobat indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiţii, iar în 23 martie 2018 s-a semnat contractul de finanțare al investiției, care avea un termen de finalizare (proiectare, consultanță, lucrări efective) de 36 de luni, adică până pe 31 august 2021. Or, deocamdată, lucrările sunt la ani lumină de finalizare, termenul de predare de peste 4 luni și jumătate fiind unul extrem de incert.

Așa cum spuneam, după debutul lucrărilor și avansarea acestora, în mai 2020, IPJ Cluj publică o Documentație de atribuire privind închirierea până la data de 31.12.2020 cu posibilitate de prelungire a unui imobil în municipiul Cluj Napoca, imobil care trebuia să aibă anumite caracteristici generale (suprafaţa utilă totală între 1200-1600 mp; numărul încăperilor ce pot avea destinație de birou: între 20-60 birouri etc), tehnice (existenţa ori posibilitatea racordării la internet, CATV, etc. existenţa ori posibilitatea realizării reţelei voce – date etc) și utilități/finisaje sau caracteristici speciale (cel puțin un acces în imobil; Fațada trebuie să fie bine întreținută).  Câștigător la puncte: Gala Hotel, ce funcționează pe firma ODS Nordic Gala, deținută de Andrei Vlad Chirilă.  Mană cerească pentru un hotel în plină Pandemie.

Ei…și de aici încep ciudățeniile…. În primul rând, există destule voci în Poliția clujeană care sunt nemulțumite de condițiile oferite de noua casă, acestea susținând că noile spații nu sunt propice activității specifice a polițiștilor. Apoi, este vorba de preț, acesta fiind unul destul de piperat, aproximativ 25.000 euro lunar.

Din păcate IPJ Cluj, în ciuda solicitărilor noastre, până la această oră nu ne-a furnizat această informație publică, prețul exact pe care îl plătește poliția clujeană pentru cazare.  De asemenea, ridică semne de întrebare și necesitatea unei reabilitări, din moment ce în 2018 șefii poliției clujene anunțau cu surle și trâmbițe că întreg sediul al IPJ Cluj a fost reabilitat și renovat, inclusiv centrul de arest preventiv, care devenea astfel, potrivit reprezentanților IPJ Cluj, cel mai modern din țară. Iar acum, după o reabilitare de succes, mai vine una, cu fonduri europene, datorită căreia întreaga activitate a IPJ Cluj se mută într-un hotel unde se plătește o chirie piperată, o binefacere pe timp de Pandemie pentru un privat din HoReCa…În fine, legat de durata execuției, potrivit unor surse aceasta este prelungită nejustificat de executant la solicitarea unor factori decidenți din poliție, tocmai pentru a prelungi perioada chiriei și evident a plăților lunare catre gazdă IPJ Cluj. Bineînțeles, nici nu ne gândim la vreun parandărăt din chirie. Evident, este vorba strict de Pandemie și de lipsa de forță de muncă, care au dus la prelungirea termenului de finalizare….

IPJ Cluj încă nu ne-a furnizat nici un răspuns cu privire la aspectele de mai sus, solicitarea fiind trimisă instituției încă din data de 2 aprilie.

Update 28 aprilie 2021

Urmare a solicitării dumneavoastră, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Compartimentul de Relaţii Publice al IPJ Cluj cu numărul 859.046/06.04.2021, vă transmitem următoarele:
Contractul de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la I.P.J. și D.J.I. Cluj”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, are o valoare de 52.655.040,59 lei fătă TVA, respectiv 62.659.498,30 de lei cu TVA.
Ordinul de începere a lucrărilor stabilite în contract a fost emis la data de 15 ianuarie 2020.
Termenul de finalizare a investiției a fost stabilit pentru data de 31 august 2021.
Referitor la punctul 3 al solicitării dumneavoastră, vă transmitem denumirea executantului lucrărilor: ASOCIEREA RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A.R.L – SPECIALIST SMART GROUP SRL – S&M EXPERT PROJECT SRL – GROMA SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRLS.
Pentru întârzierile constatate în timpul contractului, beneficiarii au uzat de toate resursele contractuale regăsite în Anexa 2 din HG nr.1/2018 pentru aprobarea condițiilor procesuale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Cu privire la relocarea sediului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj de pe strada Traian, numărul 27, la actuala adresă, vă informăm că la data de 22 mai 2020, atât pe site-ul instituției, cât și în piața online, a fost publicată documentația de atribuire privind închirierea unui imobil în municipiul Cluj-Napoca, în acest sens fiind depuse patru oferte până la data limită de depunere a acestora.
Evaluarea ofertelor a fost realizată în cadrul unei comisii de evaluare a ofertelor, de negociere a prețului și a clauzelor contractuale.
În urma negocierilor, conform criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut”, a fost declarată câștigătoare oferta depusă de S.C. ODS NORDIC GALA SRL, proprietar al clădirii, pentru suma de 91.996,10 lei/lună.
Menționăm că termenul estimativ de finanțare va putea fi comunicat după data de 31.08.2021.

fb-share-icon0