Cotidianul Transilvan

S-au împărțit banii din sport la CJ Maramureș

În ședința extraordinară din 10 mai, Consiliul Județean Maramureș a aprobat un proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul județului pe anul 2021 pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general, în domeniul sportului.

Conform proiectului, sumele destinate finanţării proiectelor în cadrul programelor sportive de utilitate publică, prevăzute în bugetul judeţului pe anul 2021, se repartizează pe programe astfel:

1. Programul „promovarea sportului de performanţă” – 3.200.000 lei. Sumele destinate acestui program vor fi repartizate cluburilor/asociaţiilor sportive de performanţă, de prim eşalon, în funcţie de contribuţia acestora la sporirea prestigiului în ţară a judeţului Maramureş şi a României pe plan internaţional, de realizările obţinute şi vor fi alocate în baza contractelor încheiate cu fiecare club/asociaţie;

2. Finanţarea programelor structurilor sportive altele decât cele prevăzute la lit. a) – 800.000 lei. Sumele destinate acestui program vor fi repartizate pe baza selecţiei publice de proiecte, organizată în condiţiile legii, urmărindu-se susținerea și dezvoltarea activității de performanță, inclusiv la nivelul copiilor și juniorilor, dar și încurajarea participării a cât mai mulţi cetăţeni la practicarea activităţilor fizice şi sportive;

Alocarea sumelor pentru fiecare club/asociaţie sportivă, se va face pe baza propunerilor Comisiei pentru activităţi de tineret şi sport.

fb-share-icon0