Sari la:

        MERSUL         

    TRENURILOR    

 

CURSE AUTOCAR

PROGRAM ECHIPE

Special

PARTENERI

Casa de Avocatura Coltuc


Newsletter
Continuă

Activitate AJFP Cluj în luna decembrie
Categorie:   Din Cluj  Autor:  Dana ŢÎRLEA  Data:  12.01.2018  Ora:  12:30  Citiri:  435

Share:
Voteaza articolul:

Nota 0/5 (0 voturi)

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj - Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .Nr. contribuabililor administraţi in luna decembrie 2017........................................275271

a) contribuabili PJ administrati pe baza de cod fiscal.................. .......... . .......73179

                                                                 - activi .............. .............53089

                                                                 - inactivi fiscal ...............20090

b) persoane fizice - cu CUI ..…………………………………………….…......……33264

                              - asociaţii familiale ................................................................1243

c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP......................................................168828
                    Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mil.lei


Incasari

dec. 2017

Incasari

dec. 2016

%

BUGET DE STAT (fara vama)

179,34

129,50

138,49

BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

134,45

105,62

127,30

BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE

61,81

51,52

119,98

BUGET ASIGURARI SOMAJ

4,97

4,02

123,71

TOTAL BUGET CONSOLIDAT

380,57

290,65

130,94


 * Incasarile au fost influentate de migrarile contribuabililor catre/de la Directia Generala  Administrare Mari Contribuabili si Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul regiunii. 

 

I.   Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

               

    In domeniul executarii silite:


Numar

Suma

PF in executare silita la 30.12.2017

53.488

31.280.895

PJ in executare silita la 30.12.2017

14.176

179.768.587

- somatii emise :  10.101 cazuri cu suma de 40.651,56 mii lei;sume incasate: 10.175,21 mii lei;
- popriri infiintate :6.669 cazuri cu suma de 47.087,07 mii lei;sume incasate: 15.332,23 mii lei;
- sechestre infiintate: 23 cazuri cu suma de 1.436,21 mii lei; sume incasate: 610,43 mii lei;


       Activitatea de valorificare bunuri

    

Sold initial                                                                                                                                208348

  1. 29951

- total intrari                                                                                                                      29951

- reevaluari                                                                                                                       - 8861

- total bunuri de valorificat                                                                                              229438

- bunuri valorificate                                                                                                          19814                                                          

- prin magazin propriu                                                                                                       6100

- vanzare directa                                                                                                             13714

      Stoc                                                                                                                         209624    


                Cazier fiscal

 

- au fost eliberate un numar de 437 certificate de cazier fiscal;

- au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 69 contribuabili;

- stergeri din cazierul fiscal 243 cazuri.


         Registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:


- Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit, declaraţii informative).. .............................................59014

                                      din care: - depuse electronic :...........................48246

- Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate .................................................3031

- Număr de decizii de impunere anuală emise .................................................................18401

- Număr deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare (depuse): ….….…245

- Sume TVA efectiv restituite în luna decembrie 2017. ..............................................20490825

- Numar certificate de rezidenta emise:................................................................................108

- Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: …......................................................2416


De asemenea:

S-au înregistrat si prelucrat 398 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 68 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 96 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 27 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si de prestari de servicii, 63 declaratii 030 pentru înregistrarea persoanelor fizice străine, 1685 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal, 375 situatii financiare anuale.


  In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI                   Persoane Fizice  1. Număr total contribuabili persoane fizice administraţi                                                  107.066         

Număr Declaratii fiscale depuse în luna decembrie 2017                                                   5.301

Total Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în decembrie 2017                  2.515

  1. Total Decizii de impunere anuală  emise în decembrie 2017                                          18.274             

Total Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul                                 126 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  an  2017

Total Contracte de Inchiriere inregistrate in anul  2017                                         16.554

Total Declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2016                 23.300

Număr dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                        47.991

Număr dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                                7.074
                Persoane Juridice- incarcarea in baza de date a 42.465 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 4.359

- inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a  1.461 declaratii de inregistrare fiscala si 585 cereri de utilizare a unui certificat digital calificat pentru depunerea declaratiilor fiscale

                              - stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor  fiscale, de  inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 973

   - s-au emis si comunicat un numar total de 568 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de declarare in inactivitate,  de reactivare, de aprobare/respingere  a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);

   - generat si transmis  notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare 1.239

   - s-au operat 121 fise de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal

   - efectuat analiza de risc pentru un numar de 178 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de  rambursare pentru o suma totala de 9.156.991 lei

   - solitionat 208 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 15.197.506  lei


 

 

 

In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

                Persoane fizice-  cereri certificate de atestare                                                                                          619                                                                                          

-  cereri adeverinte                                                                                                          1157                                                                                                        

-  cereri de restituire, compensare, corectie eroare                                                          619                                                                    

-  cereri restituire taxa poluare                                                                                              0              

-  negatii                                                                                                                                0

                   Persoane juridice- intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului: 1172

- cereri restituire taxa auto: 178

- esalonari la plata L 207/2015: 290 esalonari in derulare la 31.12.2017; 35 finalizate dupa 30.06.2017; 46 pierdute dupa 30.06.2017;

- intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA: 376 deconturi

- cereri de compensare si de restituire din alte surse decat TVA: 89

- compensari din oficiu: 61

- compensari si restituiri din contul de popriri: 359

- publicari site:2061

- vize registru jocuri de noroc: 0

- decizii de calcul accesorii: 362

- comunicare fisa pe platitor: 142

- reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii agentilor ec. din evidentele ORC Cluj : 186

- deschiderii procedurii de insolventa/faliment a agentilor economici: 17


II.                          Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala 

 
In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 78 inspectori activi cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 122 actiuni de verificare din care 98 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 19.855 mii lei si 24 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 384 mii lei.


Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

Astfel, in vederea cresterii gradului de conformare voluntara la declarare si plata de catre contribuabili, organele de inspectie fiscala din cadrul AJFP Cluj au finalizat in cursul lunii decembrie un numar de 24 controale inopinate in conformitate cu prevederile Circ. D.G.C.I.F. nr. 1.521/22.08.2017. Urmare actiunilor intreprinse au fost emise 19 Dispozitii de masuri, fiind depuse un numar de 92 declaratii rectificative.


Pana la data prezentei s-a incasat suma de 833 mii lei aferenta declaratiilor depuse ca urmare a masurilor dispuse.


Acolo unde nu s-a impus emiterea Dispozitiei de masuri, societatile respective au fost supuse analizei de risc in vederea efectuarii inspectiei fiscale.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate este efectuarea de inspectii fiscale urmare analizelor de risc proprii, la contribuabilii persoane juridice sau fizice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


In cursul lunii decembrie au fost efectuate un numar de 30 actiuni de inspectie la contribuabilii selectati pe baza analizei de risc, in urma carora au fost atrase la bugetul statului debite suplimentare in cuantum de 6.285 mii lei.


Un alt obiectiv a fost verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora.


In cursul lunii decembrie 2017 au fost solutionate un numar de 41 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 8.739 mii lei TVA solicitat la rambursare.


De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor un numar de 4 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de 2.170 mii lei, au fost instituite masuri asiguratorii la 1 contribuabil, suma estimata potrivit acestora fiind de1.855 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 2.498 mii lei.III        Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente


Biroul comunicare s.i. aferent perioadei de raportare, a efectuat 23 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 9 interpelari telefonice.                                                       

S-au transmis la Mass-Media  3 comunicate de presa ( 1 Cluj si 3  ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 5 articole in presa locala.

Au intrat si solutionat 4 solicitari pentru cetateni si persoane juridice, in baza L 544/2001.

S-au inregistrat 6 petitii si s-au solutionat in cursul perioadei de raportare, 4.

Au fost inregistrate 23 cereri transmise prin SPV – Formularul de contact a ANAF;

S- au transmise prin SPV un nr. de 19 raspunsuri la cererile primite pe Formularul de contact a ANAF;

Alte lucrari catre institutii / autoritati 3


   

             In domeniul servicii  pentru contribuabili :

 - s-au primit 115 solicitari scrise de la contribuabili privind acordarea de asistenta;

- au fost solutionate 92 de solicitari scrise ale contribuabililor,

- au fost asistati telefonic 387 contribuabili si la sediul institutiei 1.512 contribuabili;

- inregistrat 500 cereri de eliberare adeverinte de venit / certificate de atestare fiscala  prin SPV;

- au fost transmise prin SPV un nr. de 478 adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala;

- au fost preluate si procesate 42 Cereri de revendicare premii la Loteria bonurilor fiscale;

- au fost preluate 50 de Cereri pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala/ atestarea impozitului platit de nerezidenti ;

-au fost eliberate 70 Certificate de rezidenta fiscala atestare a impozitului platit de nerezidenti ;

- au fost preluate 17 Chestionare pentru stabilirea rezidentei fiscale ;

- s-au eliberat 32 Notificari privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala ;

     A fost organizata o intalnire cu contribuabilii in data de 26.05.2017, la sediul institutiei, la care au participat 67 persoane, reprezentanti ai contribuabililor persoane juridice din Cluj-Napoca.  

Ultimele articole de Dana ŢÎRLEA:


Comentarii articol (0)
Va rugam postati doar comentarii ce au legatura cu subiectul articolului. Ne rezervam dreptul de a nu publica textele ce contin cuvinte vulgare, expresii jignitoare sau atacuri la persoana, precum si pe cele care contin linkuri cu scop publicitar.
Nu exista nici un comentariu
Scrie un comentariu:
Cod securitate:
Introdu codul:


Trimite!
Comentarii Facebook:

Poate te-ar interesa si:

Cele mai comentate (7 zile)

Dezvoltare software, optimizare web, agentie web, Centric IT