Cotidianul Transilvan

Anunț de atribuire Office Assistant SRL

1.Societatea OFFICE ASSISTANT SRL (denumire START-UP) CUI 40486822, reprezentata prin VLADAREAN ADRIAN PETRU in calitate de  administrator al societăţii beneficiare a ajutorului de minimis (asistenta financiara nerambursabila) în cadrul proiectului … Read More

Anunț de participare OFFICE ASSISTANT SRL

Societatea: OFFICE ASSISTANT SRL (denumire START-UP) CUI: 40486822 NR.ORC: J30/139/23.01.2019; Capital social: 200 lei Sediu social: LOC. SATU-MARE, STR.M.VITEAZU NR.20 BIROUL 4, JUD. SATU-MARE _________________________________________________________________________ Numar înregistrare / data: 9 … Read More