Cotidianul Transilvan

Anunț de atribuire Office Assistant SRL

1.Societatea OFFICE ASSISTANT SRL (denumire START-UP) CUI 40486822, reprezentata prin VLADAREAN ADRIAN PETRU in calitate de  administrator al societăţii beneficiare a ajutorului de minimis (asistenta financiara nerambursabila) în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105931 „Antreprenoriatul – sansa ta!”, anunţă atribuirea contractului de furnizare / prestari servicii PORTAL MULTIDOC (4 MODULE) (obiectul).

2.Adresa sediu social: LOC. SATU-MARE, STR.M.VITEAZU NR.20 BIROUL 4, JUD. SATU-MARE

3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare / prestari servicii: procedura competitivă conform Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;

 1. Obiectul contractului si locul de implementare a contractului:
 2. Obiectul contractului de furnizare: PORTAL MULTIDOC (4 MODULE) conform Specificatiilor tehnice;
 3. Locul de implementare: LOC. SATU-MARE, STR.M.VITEAZU NR.20 BIROUL 4, JUD. SATU-MARE
 4. Valoarea estimata a achizitiei: 149.865,54 LEI FARA TVA, respectiv 178.340,00 LEI CU TVA.
 5. Sursa de finantare: asistenta financiara nerambursabila, în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105931 „Antreprenoriatul – sansa ta!”,
 6. Tipul contractului: contract de furnizare / prestari servicii PORTAL MULTIDOC (4 MODULE).
 7. Modalitatea de atribuire a contractului de furnizare:

În vederea respectarii principiilor economicitatii, eficientei şi eficacitatii, OFFICE ASSISTANT SRL  (denumire START-UP) va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului societatii.  De asemenea, în nota justificativa de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motiveaza alegerea, raportat la cerintele solicitate. Avantajele tehnice şi financiare care motiveaza alegerea se raporteaza exclusiv la informatiile prezentate în oferta/raspunsurile la clarificarile solicitate.

 1. Data si ora limita pentru depunerea / transmiterea ofertelor 09.05.2019, ora 16.00.
 2. Atribuit: X DA / ð NU.
 3. Tipul si durata contractului:
 4. Tipul: contract de furnizare / prestare servicii PORTAL MULTIDOC (4 MODULE).
 5. Durata contractului: termen de executie

Modul 1 in maxim 70 zile de la semnarea contractului,

Modul 2 in maxim 90 zile de la semnarea contractului,

Modul 3 in maxim 180 zile de la semnarea contractului,

Modul 4 in maxim 220 zile de la semnarea contractului.

Data semnare contract: 13.05.2019.

 1. Moneda contract: pretul se va exprima in lei sau euro, fara TVA si in lei sau euro cu TVA. Cursul de referinta lei/euro aplicabil pentru compararea preturilor ofertelor este: cursul lei/euro, valabil la data inregistrarii ofertei de pret de catre beneficiarul START-UP, afisat pe site-ul BNR;
 2. Valoarea contract: 141.432,55 lei fara TVA, 168.304,73 lei cu TVA.
 3. Nume ofertant declarant castigator: HITTER TECHNOLOGIES SRL

Data:20.05.2019

fb-share-icon0

Leave a Reply