Cotidianul Transilvan

Perioada angajărilor în cadrul afacerilor finanțate prin Proiectul POCU –  “Antreprenoriatul – şansa ta!”- ID 105931 – Comuna Floreşti

Proiectul POCU –  “Antreprenoriatul – şansa ta!”- ID 105931 – Comuna Floreşti, continua la Florești. Și, în perioada aceasta, dincolo de munca echipei de implemenatre, actorii principali au devenit antreprenorii care pun deja în aplicare Planurile de Afaceri aferente celor 66 de afaceri care au beneficiat de un ajutor de minimis în valoare de maximum 40.000 de euro, pentru înfiinţarea de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban.

Luna mai înseamnă perioada de realizare a achiziţiilor prevăzute în planurile de afaceri şi de angajare a persoanelor. Concret, fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de subvenţie, cel puţin 2 persoane sau numărul de persoane asumate prin planul de afaceri. Aceste persoane angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate vor trebui să aibă, în mod obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în regiunea de implementare a proiectului, fie din mediul urban fie rural. Astfel, se încurajează creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii, contribuind la dezvoltarea durabilă a regiunii.

În cazul în care locul/locurile de muncă create se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri.

De asemenea, experţii din cadrul proiectului oferă sprijin şi consultanţă beneficiarilor cu privire la modul de implementare a afacerii, la modul de  respectare a planului de afaceri aprobat, la întocmirea documentaţiei de achiziţie a activelor, efectuarea cheltuielilor în conformitate cu planul de afaceri aprobat.

Nu în ultimul rând, în cadrul Proiectul POCU –  “Antreprenoriatul – şansa ta!”- ID 105931 – Comuna Floreşti, o atenţie deosebită se acordă întocmirii dosarelor de achiziţie care trebuie să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului. Acest dosar va fi prezentat reprezentanţilor UAT Floreşti cu ocazia efectuării vizitelor de monitorizare. Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile și serviciile eligibile  cu excepția cheltuielilor aferente, salariilor, utilităților și chiriilor.

 

fb-share-icon0

Leave a Reply