Cotidianul Transilvan

EDU-ELITE centru de resurse și formare profesională, locul în care oamenii descoperă și își dezvoltă propriul potențial

Programul European România Start-up Plus “Antreprenoriatul – Șansa ta!” coordonat de Primăria Florești, județul Cluj) a asigurat primii pași pe piața concurențială pentru aproape o sută de firme din Cluj și județele învecinate, venind în întâmpinarea finanțării acestora. Afacerile nou pornite au fost din cele mai variate domenii, unele chiar inedite. În acest registru de inedit se înscrie și EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională, un business care promovează inovaţia şi reforma educaţională, oferind formare, resurse și consultanță pentru adulţi, orientat spre integrarea şi asumarea în spațiul european al principiului învățării pe tot parcursul vieții

 

Rep.: De ce o afacere pe cont propriu și de ce cu fonduri europene ?

EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională: Construirea unui centru de resurse și formare profesională era prezentă de câțiva ani buni pe lista  proiectelor personale. Pe cont propriu pentru că în așa fel se pot duce la îndeplinire toate obiectivele, se pot organiza și lega activități care să ofere ceea ce alte instituții, asociații sau firme nu oferă la modul integrat. Mi-am dorit de mult să realizez un gen de hub educațional care să includă, printre altele, formarea profesională și dezvoltarea personală.

Ca principală resursă utilă în materializarea acestei idei aveam în primul rând experiența didactică atât ca profesori, cât și în administrare instituțională, experiență qcumulată în mai mult de două decenii. deci știam ce înseamnă pregătirea unor programe, oferirea unor servicii de calitate, importanța dezvoltării abilităților și competențelor nu doar a copiilor și adolescenților, ci și a adulților, dezideratul contemporan fiind promovarea educației pe tot parcursul vieții. Un motiv pragmatic al deschiderii unei întreprinderi cu profil educațional ține diagnoza nevoilor de formare și dezvoltare care există în acest moment, inclusiv la persoane care până nu demult au considerat că diplomele și calificările pe care le dețin vor fi suficiente pentru cariera lor. Însă într-o lume aflată în permanentă schimbare și sub presiunea pieței, multe persoane realizează că trebuie să integreze noi cunoștințe și abilități în spectrul competențelor din portofoliul profesional (cele mai frecvente nevoi fiind legate de competențele digitale, managementul și comunicarea), ori să se recalifice și să o ia de la început cu o carieră nouă. Apoi, apare din ce în ce mai mult o nevoie educațională informală, cea de cunoaștere și autocunoaștere în domenii specifice ale vieții cotidiene : în relațiile de familie, cu copiii, cu colegii de muncă, reducerea stresului, comunicarea eficientă și asertivă, managementul timpului și așa mai departe.

Evident, accesarea de fonduri europene prin programul Start Up Plus era varianta cea mai bună pentru ducerea la îndeplinire a acestui proiect. Programul derulat de UAT Floresti prin această axă de finanțare a venit la timp pentru Edu Elite și i-a semnat certificatul de naștere, “părinții” noului produs pe piața firmelor din domeniu fiind: experiența didactică și în administrare educațională și nevoile de pe piața calificărilor și specializărilor și nu numai… Astfel, fondurile europene ne-au oferit o șansă pe care nu am ezitat să o exploatăm, iar ulterior am implementat afacerea cu responsabilitate și pasiune, care nu s-au diminuat la aproape doi ani de la demararea ei.

Edu-Elite, atât ca echipare a centrului de formare, cât și la nivelul conținuturilor este o întreprindere gândită și orientată pentru a respecta deopotrivă principiul dezvoltării pe tot parcursul vieții și cerința dezvoltării durabile.

Deviza noastră este că nu promovăm doar diplome, ci și cunoștințe și autocunoaștere. Finanțarea europeană ne-a permis atingerea acestor obiective, iar acum avem  un centru complet funcțional, care este, din câte știm, unic în județ prin proiectele sale integrate.

 

Rep.: Este nevoie de curaj și de un strop de nebunie pentru a începe în România anului 2019 o afacere pe cont propriu cu finanțare europeană ?

EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională: Da, este nevoie de curaj, deoarece piața afacerilor în general, a activităilor cu profil educațional în  special, a nevoilor formative și calificărilor, este fluidă, marcată de numeroase incertitudini și schimbări legislative, iar procesul de autorizare și acreditare al programelor de formare este greoi. Curajul este necesar și pentru că în timp de maxim 12 luni, afacerea trebuie implementată (achizițiile finalizate) și dusă până la punctul în care poate produce venituri, ceea ce solicită nu numai capacitate reală de organizare, resurse de timp și umane, cere atenție aproape totală și aduce după sine doza aferentă de stres.

Este însă ceva firesc să iți asumi responsabilități și riscuri penru a reuși, indiferent de activitate, iar asta nu e valabil doar pentru domeniul afacerilor.

 

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare în derularea primilor pași ? Cu ce probleme v-ați confruntat ?

EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională: Metodologia și procedura pentru realizarea achizitiilor a fost provocarea principală, atât pentru că unii furnizori nu aveau niciu interes să ne pună la dispoziție toate documentele cerute, dar și datorită  termenelor și documentației specifice solicitată în dosarul de achiziție, dar acestea sunt constrangerile  procedurii de cheltuire a banilor europeni, însă care după primele dosare finalizate a devenit inteligibilă și ne-a fost mai ușor.

O primă problemă a fost urmarea strictă a bugetului aprobat, pentru că în lunile care s-au scurs de la aprobarea proiectului până la implementarea lui s-au schimbat multe, atât în ceea ce privește produsele prevăzute pentru achiziționare, cât și în prețurile acestora. Au mai fost și altele: identificarea angajaților potriviți, căutarea de soluții optime pentru a lansa și demara diverse cursuri, acceptarea faptului că fără flexibilitate nu se poate dezvolta o afacere, autorizările programelor de formare, acreditările cursurilor , provocările promovării, ar fi cele care îmi vin în minte acum.

 

Rep.: Care este specificul firmei? Cu ce se ocupă? Ce oferă clienților? Prin ce se diferențiază față de alte firme de profil?

EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională: EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru adulţi, orientat spre integrarea şi asumarea în spațiul european al principiului învățării pe tot parcursul vieții. Centrul promovează inovaţia şi reforma educaţională, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a adulţilor. Oferta de formare a centrului este alcătuită din cursuri dedicate adulților și acțiuni dedicate instituțiilor.

Pentru instituțiile publice avem mai multe cursuri autorizate ANC (Curs de specializare în ocupaţia: responsabil protecţia datelor cu caracter personal; Curs de specializare în ocupaţia: formator; Curs de dezvoltare a competenţelor digitale şi de utilizare a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării; Curs de calificare/recalificate: administrator de condominii; Curs de calificare/recalificate autorizat: sudor).

Un proiect important – mai ales în perioada actuală a restricţiilor impuse de pandemie – care a implicat mai multe resurse informaţionale, de îmbinare a competenţelor formative cu utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării, este cel de susţinere şi derulare a  unor cursuri online : Excell, Marketing, Moodle, PHP. Cursul autorizat ”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” este livrat de exemplu şi  pentru persoane cu dizabilităţi care doresc să își dezvolte competențele de comunicare digitală. Absolvenții acestui curs, pe baza competențelor dobândite vor avea posibilitatea de a desfășura activități din domeniul IT de tipul game-tester, proiectare bloguri, proiectare site-uri etc.

Din domeniul dezvoltării personale avem programe foarte utile în orice arie a vieții, fie că vorbim de carieră, familie sau viață socială (Autocunoaştere, imaginea de sine, stima de sine; Valori şi atitudini, dezvoltare personală; Iubirea, limbajele iubirii; Identitatea vocațională, managementul carierei; Stresul şi burnoutul – amenințări cotidiene; Stilul de viaţă – măiestria de a trăi. Acestora li se adaugă și diverse cursuri adresate părinților: Copilăria – probleme specifice, Pubertatea – vârsta schimbărilo, Adolescenţa – pericole şi tentaţii, Părinţi şi copii – stiluri parentale.

Mai oferim pachete de cursuri legate, mese rotunde, workshopuri, soluții educaționale integrate și inovatore acolo unde trebuie, pentru ca noi nu generăm doar calificări și specializări, ci implicit și un sprijin pentru carieră și viața de zi cu zi, prin proiectele de dezvoltare personală puse la dispoziția clienților. Activitățile de grup promovate în acest sens sunt de mare ajutor și au avut de fiecare dată succes în rândul cursanților.  De exemplu, lansarea oficială a centrului a avut loc înluna august 2019 iar de atunci, pe lângă cursurile oferite, s-au desfășurat o serie de Workshopuri tematice, cu scopul de a ne promova dar şi de a susține cunoașterea şi autocunoașterea prin tehnici interactive de grup, activitățile fiind bazate pe creativitate şi folosirea unor tehnici de inteligență emoțională. Aceste workshopuri au fost organizate pe teme diverse, întrunite sub cupola unor stări şi simboluri: “Echilibru” (septembrie 2019), “Împlinire” (noiembrie 2019), “Daruri” (decembrie 2019), “Zâmbet în dar” (ianuarie 2020), “Creativ-recreativ pentru copii-părinți-bunici” (iunie 2020) etc. Implicarea în comunitate s-a realizat prin participarea Edu-Elite la activități de într-ajutorare și integrare socială, cum ar fi proiectul ”Zâmbet în ajutor” desfășurat la Centrul comunitar județean Cluj, secția pentru copii și secția pentru vârstnici.

Edu Elite centru de resurse și formare profesională dispune de tehnologie de ultimă generație, prin intermediul căreia se susține, se promovează și se utilizează inovarea tehnologică. Spațiul de formare este utilat modern și atractiv, este dotat cu echipamente de redare, predare și formare inovative, iar cel mai important este că avem lectori colaboratori foarte bine pregătiți profesional, cu experiență.  Un important criteriu de selecție a lectorilor a fost capacitatea lor de adaptare la schimbare.

Activitățile online și față în față se folosesc de softuri educaționale și de alte tipuri de resurse moderne, care promovează atât tehnologia și inovarea, cât și principiile dezvoltării profesionale și personale, contribuind la educarea pe mai multe niveluri a cursanților și implicit a comunității.

Toate acestea, luate ca ofertă de ansamblu, prin sinergia dintre aspectele formative, dotări și resursa umană, consider că ne diferențiază pozitiv de alți furnizori din domeniu.

Rep.: Acum, în plină desfășurare a activității regretați demararea ei sau sunteți sigur de reușită ?

EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională: Reușita nu este niciodată o certitudine, însă, bazându-ne pe realizările de până acum, nu regretăm demararea acestei afaceri pentru că la baza construirii ei a stat o analiză riguroasă a riscurilor și credinta că dacă ceva se desfășoară cu pasiune iar resursele umane și materiale există, avem deja ingredientele principale ale succesului. Chiar dacă plaja formării profesionale este una puternic concurențială, iar la nivelul opiniei publice mai largi încă nu este destul de clară nevoia formării continue pe tot parcursul vieții (deși fără aceasta deja aproape că nu se mai poate supraviețui pe piața muncii), cu perseverență și optimism avem certitudinea că ne vom menține pe piată și sperăm ca în timp să creștem, să devenim un adevărat loc de întâlnire, un gen de hub socio-educațional pentru cei care vor să trăiască dezvoltându-se permanent, să fie adaptați schimbărilor diverse și accelerate la care asistăm în toate ariile de viață personală și profesională.

Rep.: Care au fost cele mai plăcute și cele mai neplăcute momente din perioada de început și în general, de când ați demarat afacerea ?

EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională: Au fost mai multe momente plăcute, dar voi enumera doar câteva dintre acestea: când am finalizat etapa de dotare și am amenajat sălile centrului, când am realizat platforma educațională pentru activitațile online și am organizat conferințta de lansare, dar mai ales atunci când am văzut că activitațile desfășurate au succes și aduc beneficii cursanților noştri. Cele mai neplăcute momente au fost legate de întârzierile birocratice legate de avize, acreditari, autorizații necesare funcționării și  inițierii cursurilor, care au făcut ca afacerea să demareze mai târziu cu luni bune față de planificarea inițială. Cu efort susținut am reuşit totuși să formăm primele grupe de cursanți și să ne începem programele pregătite atât de minuțios. În continuare, sperăm să creștem tot mai mult pe piața ofertanților din sfera educației pe tot parcursul vieții.

 

 

EDU ELITE CENTRU DE RESURSE SI FORMARE PROFESIONALA SRL

www. edu-elite-formare.ro/

edu.elite.centru.formare@gmail.com

0744-239288

Adresa: Turda, Str. Detunata, Nr. 22, Jud. Cluj

dav

 

fb-share-icon0