Cotidianul Transilvan

Anunț de atribuire Office Assistant SRL

1.Societatea OFFICE ASSISTANT SRL (denumire START-UP) CUI 40486822, reprezentata prin VLADAREAN ADRIAN PETRU in calitate de  administrator al societăţii beneficiare a ajutorului de minimis (asistenta financiara nerambursabila) în cadrul proiectului … Read More